Riskmanagement

 

Større fokus på risikohåndtering har positiv indvirkning på både antallet af sygedage og mængden af utilsigtede hændelser i virksomheder.

Håndtering af risiko er ligesom CSR gennem de senere år blevet et vigtigt element blandt den øverste ledelse i danske virksomheder. Bedre og mere fokus på risikohåndtering har nemlig vist sig at have positive indvirkninger på både antallet af sygedage og mængden af utilsigtede hændelser i virksomheder.

Eftersom Wet Wipes produkter er klar til brug med det samme og altid indeholder den korrekte mængde desinfektionsmiddel, minimeres risikoen for at forkerte kemikalier kommer i kontakt med hinanden. Eller at doseringen bliver forkert og dermed måske potentiel farlig.

Vi ser det som en vigtig opgave at minimere bruget af koncentrater, da disse ved forkert brug – i selv små doser – kan forårsage store skader på både personer og materiel. Ved brug af Wet Wipe klude elimineres disse farer, hvilket alle led i en organisation kan drage nytte af.

 

Læs mere:

– Wet Wipe konceptet
– Wet Wipe og Corporate Social Responsibility