Wet Wipe Ethanol Med Tensid Maxi

Wet Wipe Ethanol Disinfection med tensid

Produktbeskrivelse

  • Beskrivelse
  • Indhold
  • Anvendelse
  • Dokumentation
  • Varenumre

Rengøring og overfladedesinfektion i en arbejdsgang

Engangsklude klar til rengøring og overfladedesinfektion i en arbejdsgang. 
Wet Wipe Disinfection med ethanol, vand og sæbe desinficerer effektivt mod multiresistente bakterier f.eks. MRSA og ESBL, kolibakterier, legionella og andre vegetative bakterier samt de fleste vira.

Indhold

Ethanol
75,00 – 85,00%

Detergent
< 1%

H20
> 14,00%

Anvendelse

Anvendes bl.a. på operationsstuer, i intensiv afsnit, undersøgelsesrum, sengestuer og på alt apparatur, der tåler ethanol.
Jvf. udtalelse fra CEI, December 2011 kan produktet anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie – eller svampemængden, samt til desinfektionsopgaver ved Norovirus.

Opbevar kludene ventileret og beskyttet mod varme. Bortskaffes som almindeligt affald. Brug handsker og undgå kontakt med øjnene.

OBS:
Vær opmærksom på, at inden et område desinficeres med alkohol, SKAL det altid rengøres for at opnå den ønskede effekt. Informationen er hentet fra rapporten ” Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. udgave 2004″ udgivet af bl.a. Det centrale Afsnit for Sygehushygiejne og SSI. Heri står: “Alkoholer inaktiveres let af organisk materiale, derfor skal overflader være rengjorte før desinfektion med alkohol”. Wet Wipe Disinfection med ethanol rengører og desinficerer i EN arbejdsgang og gør altså arbejdsgangen for dig nemmere og hurtigere!

Dokumentation

Her finder du dokumentation for, at vores engangsklude lever op til, hvad vi lover. På denne side samler vi artikler, testresultater, datablade, udtalelser fra CEI, sikkerhedsdatablade mm.

Produktdatablad (pdf)

Analyserapport fra Teknologisk Institut (pdf)

Testrapport fra MicroLab GmbH (pdf)

Testrapport fra Rishospitalet (pdf)

Journal of Hospital Infection (pdf)

Tillæg til forhåndsvurdering fra CEI (pdf)

Varenumre

Engangskludene er produceres i to størrelser.

Varenr. 25069 Ethanol Disinfection Mini
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm

Varenr. 25067 Ethanol Disinfection Maxi
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm