Det er ikke længere nok ”bare” at tjene penge. Virksomheden er også nødt til at forholde sig til den omverden, den agerer i og tage et aktivt ansvar for forbedringer.

Corporate Social Responsibility (Virksomhedens sociale ansvar) har inden for de sidste 20 år bidt sig fast som en væsentlig del af virksomheders profil udadtil. Det er ikke længere nok ”bare” at tjene penge. Virksomheden er også nødt til at forholde sig til den omverden, den agerer i og tage et aktivt ansvar for forbedringer.

Hos Wet Wipe ser vi således også store muligheder i at hjælpe vores kunder med at forbedre deres ”grønne regnskab”. Ved brug af engangsklude minimeres forbruget væsentligt af vand og mængden af kemikalier, der hældes i kloakken i forhold til flergangsklude.

I Danmark har vores klude – alene på sygehusene – minimeret mængden af vand, der forbruges og derefter hældes tilbage i kloakkerne med 30.000 ton. Dette svarer mere illustrativt til 3.000 tankvogne eller 3 gange Rundetårn fyldt op med vand!

Læs mere:

– Wet Wipe konceptet

– Wet Wipe og Risk Management